Eesti soovib luua satelliitandmete piirkondlikku platvormi Läänemere riikidele

Eesti soovib luua satelliitandmete piirkondlikku platvormi Läänemere riikidele

Eile toimus Läänemere regiooni kaugseire ümarlaud, kus arutati võimalusi luua Eestisse satelliitandmete platvorm, millega võimaldatakse kosmoseandmete kasutamine Läänemere piirkonna ettevõtetele ja avalikule sektorile.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et regionaalsete satelliitandmete platvormi loomise eestvedamine oleks Eestile suurepäraseks võimaluseks oma e-edulugu korrata, sest Eestil on väga tugev IT-sektor, kõrge kaugseirealane teaduskompetents ja hea e-riigi kuvand.

„Tegemist oleks Euroopas täiesti unikaalse lahendusega suurandmete haldamiseks ning nendel andmetel baseeruvate teenuste turu stimuleerimisel,“ lausus Oviir.

Alates 2014. aasta oktoobrist on kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele tasuta kättesaadavad EL Maa kaugseire programmi Copernicus toorsatelliitpildid, mille hulk on tänaseks mitu korda kasvanud. See on loonud ettevõtetele suurepärase võimaluse pakkuda kaugseire andmetel põhinevaid teenuseid ja rakendusi välisturgudele, ilma et nad peaksid andmete eest maksma. Riikide ülesanne on luua sobiv platvorm andmetele kiireks ja mugavaks ligipääsuks.

„Kõikidele liikmesriikidele tasuta kättesaadavad toorandmed loovad täiesti uue olukorra innovaatiliste teenuste väljaarendamiseks põllumajanduses, merenduses, metsanduses, riigikaitses, maastikuseires ja mujal,“ ütles minister Oviir.

Eile kohtumise eesmärk oli kaardistada Läänemere riikide ettevõtluse ja teaduskompetentsid kaugseire valdkonnas, avaliku sektori senised tegevused ning leida ühised huvid, millega koos edasi töötada.

Kohtumisel osalesid lisaks Eestile veel Läti, Leedu ja Soome riikide esindajad ja Euroopa Kosmoseagentuuri kaugseirekeskuse esindajad. Euroopa Komisjoni plaane kosmoseandmete kasutamise soodustamiseks tutvustas Copernicuse üksuse juht Andreas Veispak.