Lennuakadeemia korraldab drooniomanikele järjekordse koolituse

Lennuakadeemia korraldab drooniomanikele järjekordse koolituse

Teist aastat järjest korraldab Eesti Lennuakadeemia mehitamata õhusõidukite käitajatele ehk drooniomanikele. Lennuakadeemia pakub lennutajatele koolitust, mille eesmärk on tagada teadmised ja oskused vastavate õhusõidukite ohutuks käitamiseks ja seatud kohustuste täitmiseks.

Koolitus toimub 6. juulil ning sõltuvalt osalejatest kas Tallinnas või Tartus. Koolituse täpne ajakava selgub huviliste hulgast ning toimumiskohast. Koolitust viivad läbi Anu Vare, Tõnis Jürimäe ja Alisa Lepik. Mahuks on määratud 8 akadeemilist tundi ehk info saab kätte ühe päevaga.

Koolituse hinnaks on määratud 50 eurot ning kokku plaanitakse koolitusgrupis on ruumi maksimaakselt 20 inimesele. Koolituse teemade hulka kuuluvad õhuruumi korraldus, NOTAM-teated, lennundusteabekogumik ning üldine sissejuhatus lennuliikluse korraldamisse.

Koolitusprogrammi läbimisel omandatakse mehitamata õhusõidukite ohutuks käitamiseks vajalikud teadmised ning saadakse teavet Eesti õhuruumi korraldusest, lennundusteabe kogumisest, töötlemisest ja edastamisest.

Registreerimise tähtajaks on määratud 30. aprill. Koolitusele registreerumine ja lisainfo e-posti aadressil: karine.mandel@eava.ee