Lennuametil on droonide lennutamise osas kindlad reeglid

Lennuametil on droonide lennutamise osas kindlad reeglid

Viimasel ajal on aina rohkem kõneainet pakkunud erinevate kullerteenuste firmade kavatsused droonide kasutamiseks pakkide kohaletoimetamisel. Lisaks pakkide ühest punktist teise toimetamisel kasutatakse droone aktiivselt filmitööstuses. Suuremat huvi droonide vastu on näidanud üles ka Kaitsevägi ning Politsei. Tänu firmade ning riigi suuremale huvile mehitamata õhusõidukite vastu on arusaadavalt see tekitanud huvi ka eraisikutes. Kuid enne drooni ostmist ning sellega lendama hakkamist tuleb endale põhitõed teha selgeks.

Aeronavigatsiooniline kaartTänu kehtivale seadusandlusele on mehitamata õhusõidukite lennutamine täpselt ära määratletud. Täna lubab lennureeglite (MKM määrus nr 61) §15 mehitamata õhusõidukeid lennutada ilma loata kuni 500 jala (~152m) kõrguseni. Siiski ei tohi seda teha kontrollitavas õhuruumis, milles lendavatele õhusõidukitele laienevad lisanõuded.

Õhusõidukitele laienevad lisanõuded vastavalt õhuruumi klassile. Näiteks Tallinna lähiala õhuruumi tähistab klass C. Õhuruumi klass C nõuete kohaselt peab hoidma pidevat kahepoolset raadiosidet vastava ATS-üksusega, sõiduk peab omama transponderit ning lendamiseks on vaja lennujihtimisüksuse luba.

Kui tekib soov drooni lennutamiseks üleval pool 500-t jalga kontrollimata õhuruumis (G ja G+) tuleb esitada soovitatavalt 7 päeva ette Lennuametile kirjalik taotlus. Taotlus peab sisaldama lennutamise asukohta (lat/long koordinaadid), lennutamise raadius asukohast, soovitud kõrgus, õhuruumi kasutamise ajavahemik ning telefon, millelt mehitamata õhusõiduki lennutaja vajadusel operatiivselt kätte saab.

Eeldatavasti ei soovi enamik eraisikuid droone suurtel kõrgustel lennutada ning piirduvad alla 500 jala. Siiski kehtib ka sel juhul kindel regulatsioon. Mehitamata õhusõiduki lennutamisel kontrollitavas õhuruumis allpool 500 jalga tuleb sellest Lennuametit teatada ette vähemalt 7 päeva. Peale lennutamise asukoha, raadiuse, soovitud kõrguse ja ajavahemiku peab ametit informeerima ka sellest, milline on tagavaraplaan juhuks, kui droon juhitavuse kaotab. Lennuamet hindab ning koordineerib lennu Lennuliiklusteeninduse AS-ga kes annab hinnangu, kui palju nimetatud lend mõjutab lennuliiklust ning millised oleksid nende poolt sätestatud piirangud lennule. Seejärel otsustab Lennuamet kas annab lennuks loa või mitte.

Rohkem infot leiab Lennuliiklusteeninduse AS lennuinfo osakonna kodulehelt.