Õpetajad ja õpilased fiiberoptilisel haridusteel

Õpetajad ja õpilased fiiberoptilisel haridusteel

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) korraldab 14.-15. aprillil rahvusvahelise konverentsi „Fiiberoptiline haridustee“. Üheskoos Eesti ja välisriikide teadlaste ning praktikutega uuritakse, kuidas on digiajastu õppeprotsessi muutnud ning mis kasu toob see koolidele.

„Fiiberoptika muutis revolutsiooniliselt internetiühenduse kiirust ja kvaliteeti, digivahendid aga muudavad õppeprotsessi ja teadmiste omandamist,“ selgitas HITSA juhatuse liige Ene Koitla. „Õpilased ja õpetajad on jõudnud fiiberoptilisele haridusteele, mille edukaks läbimiseks on vaja nii digioskuseid kui ka taristut.“

Tänavusel konverentsil astuvad üles teadlased ja praktikud Eestist, Hollandist, Belgiast, Portugalist, Austraaliast, Indiast ja Ameerika Ühendriikidest. Konverentsi kaugeim külaline, Melbourne’i ülikooli lektor Linda Corrin tutvustab, kuidas kasutada õpianalüütikat tähendusrikka ja kiire tagasiside andmiseks akadeemikutele ja õpilastele. Pilvetehnoloogia rakendamise võimalusi hariduses uurib lähemalt Ameerika Ühendriikidest pärit Michigani ülikooli dotsent Charles Russell Severance. MOOCide ehk veebipõhiste masskursuste võidukäigust Eestis räägib aga Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen.

Konverentsi töötubades uuritakse, kuidas saavad koolid õppijate aga ka õpetajate digipädevuste arendamist toetada. Samuti tutvustatakse uusi tehnoloogilisi vahendeid, mis aitavad mitmekesistada õppetööd ning toetavad õpetajate professionaalset arengut ja omavahelist parimate praktikate jagamist. Jutuks tuleb ka digitaristu ning terviklikud digilahendused haridusasutustele.

HITSA hariduskonverents toimub 14.-15. aprillil Eesti Kunstimuuseumis. Registreeruda saab veel kuni 6. aprillini 2016! Lisainfo koos konverentsi kava ning registreerimislehega leiab siit.