Tallinna Ülikool uuris jagamismajandust

Tallinna Ülikool uuris jagamismajandust

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis valmis Uber Estonia tellimusel uurimistöö „Kokkuleppeveoteenuse arendamise perspektiivid Tallinnas“. Töö selgitas hoiakuid sõiduteenuse osutamise ja kasutamise suhtes, kus teenuse osutaja võib olla tavakodanikust autoomanik, kuid kus kokkuleppimine, kontrollimine ja tasustamine on korraldatud kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste abil.

Töö üks põhiautoritest, ülikooli professor Erik Terk märkis, et kuigi tavaliste autoomanike poolt nutitelefoni vahendusel osutatav sõiduteenus on Eestis küllalt uus, on ühiskonna vastuvõtlikkus üle ootuste kõrge. „Selge enamik vastajatest peab teenust positiivseks. Arvatakse, et avalik sektor peaks selle laienemist pigem toetama kui takistama. Heaks peetakse, et see laiendab reisija võimalusi teenust valida ja suurendab tavainimese võimalusi ettevõtluses. Pidades silmas asjaolu, et teenuse üle on Eestis arutatud alates eelmisest aastast, ületas üldine vastuvõtlikkus kaugelt ootusi,“ lausus Terk.
Kokkuleppevedu
Kokkuleppeveo teenuse laiem kasutamine ei vii küll esialgu peredes autode müümisele, küll aga väitis 43% vastajatest, et see võib mõjutada nende otsust muretseda perre auto või veel üks auto. See tähendab, et uus teenus võib pidurda autostumist. Ka väidab 30% autoomanikest, et on teatud tingimustel valmis ise taolist teenust osutama.

Uuringu kontseptsiooni ja küsitlusankeedi koostas Tallinna Ülikooli uurimisgrupp, põhiautoriteks on professor Erik Terk ja sotsioloog Jüri Kruusvall. 561 vastajaga küsitlusuuringu, mis haaras nii Tallinna kui ka lähiümbruse elanikke, viis läbi AS Turuuuringud, seda juhtisid uuringudirektor Juhan Kivirähk ja Tõnis Ormisson.