Tartu avaandmete tuleviku arutelu tõi kokku rekordilised 87 huvilist

Tartu avaandmete tuleviku arutelu tõi kokku rekordilised 87 huvilist

Laupäeval 05.03.2016 kogunes Garage48 HUB Tartusse pea sadakond ettevõtjat, tudengit, teadlast, aktivisti jt huvilist, et arutada avaandmete tuleviku üle. Linna esindajad tegid ülevaate linna andmekogudest ja osalejad viisid rühmades läbi ajurünnakud sellest, mis rakendusvõimalusi võiks olla avaandmetel. Garage48 eestvedaja Priit Salumaa kuulutas sügiseks välja võimaliku suur- ja avaandmete häkatoni ning pakkus välja, et IT-kogukond võiks linna seoses avaandmete kättesaadavaks tegemisega aidata.

Linna andmekogusid tutvustasid IT-teenistuse juhataja Hüite Bergmann ja infrastruktuuri teenuste juht Rein Lindmäe, kes kinnitasid, et linn tegelikult juba pakub palju avaandmeid, aga need on kas enamasti inimloetavad või pole lihtsalt eraldi välja toodud. Avaandmete laialdasemaks pakkumiseks on linnaametnike väitel vaja uuendada infosüsteeme. Linn lubas saata kokkutulnutele tutvumiseks põhjalikuma nimekirja enda valduses olevatest admebaasidest, et plaanida üheskoos edasisi samme.

Linnaametnikele oponeeris Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja ja informaatikaprofessor Jaak Vilo, kelle sõnul peavad avaldatud andmed olema leitavad, ligipääsetavad, tõlgendatavad ja taaskasutatavad, sest muidu ei saa neid andmeid kasutada pikemas perspektiivis rakenduste loomiseks. Ta avaldas soovi, et Tartu linn hakkab lõpuks selliseid avaandmeid ka pakkuma.

Ettekannetele ja huvigruppide sõnavõttudele järgnevalt jaguneti rühmadesse, milles viidi läbi ajurünnakud, kus visandati sügisest Garage48 häkatoni silmas pidades võimalusi Tartu linna avaandmete kasutamiseks. Pakuti andmepõhiseid lahendusi teemadel:

  • Lasteaiajärjekorrad ja elukoha planeerimine
  • Linnaplaneerimine, linnaparkide kasutamine
  • Linnaeelarve, kulutused ja otsuste läbipaistvus
  • Linnaruumi ohtlikkuse ja kuritegevuse hindamine
  • Töökohtade plaanimine seoses linna infrastruktuuriga
  • Turistidele mõeldud info agregeerimine